کربلا و نجف

بهشت است کربلا

بهشت است نجف

و چه صفایی دارد هوای قبه ای که خدایش به حرمتش دعای بنده اش را مستجاب خوانده است.

شنیدم شبهه وجوب دارد زیارت کربلا در هر سال بر فقیران و دو بار در هر سال بر توانگران.

و کاش که این سال ها هفته می شد.

و کاش که هر شب جمعه را مهمانش بودیم... در بین الحرمین... و نیمه شبی خلوت در گوشه ضریح شش گوشه... که وصف آن را نتوان گفت و شنید و فهمید... که لذت هایی را تنها تجربه باید...

و چه عظمتی ست حدیث معرفت به نورانیت (بخوانید از اینجا و بخرید از اینجا) که من رو بین زمین و آسمان گذاشته است. و چه دیدی به آدمی می دهد پس از آن خواندن جامعه کبیره... که به حق، قرآن بدون اهل بیت و اهل بیت بدون قرآن چه معنایی دارد؟!

و اینجاست که آدمی می فهمد که دین بدون شناخت ائمه، به خداوند نخواهد رسید که سخن حق را تاویل باید... و می فهمیم کمی معنی الیوم اکملت لکم دینکم را...

و چه عظمتی هستند ائمه...

و چه بزرگتر عظمتی ست خداوندی که آنها را آفرید. و تبارک الله احسن الخالقین...

 

/ 1 نظر / 21 بازدید
قریب

با سلام معذرت از اینکه به نظرها جواب نمی دادم.