مفاتیح الجنان

عجب کاری کرده این استاد شیخ عباس قمی. روحش شاد!

حتما از سر کنجکاوی هم شده، گاهی این کتاب بزرگ رو یک ورقی بزنید. شاهکاره. اگر هم حوصله داشتید، از استادی، کسی، در باره تقوا و اخلاص این مرد بزرگ سوال کنید که ببینید الکی یک کتاب، اینقدر محبوب نمی شه.

یا در مورد این که چقدر بزرگان، این کتاب رو مهم و کلیدی می دونستند. مثل حضرت امام.

امروز، اعمال شب و روز جمعه رو نگاهی می کردم. ماندم در فضیلت ها و اعمال بعضا کوتاه ولی پر ثواب.

/ 6 نظر / 5 بازدید