اوباما و جایزه صلح نوبل

من تعجب می کنم از تعجب کردن بعضیا از شنیدن خبر جایزه صلح نوبل گرفتن آقای اوباما!

خوب بعضی وقتا، بچه شر کلاس رو مبصر می کنن شاید ادب بشه! تعجب نداره که.

می گین اون موقعی که کاندیدش کرده بودن، فقط 2 هفته از ریاست جمهوریش گذشته بوده؟!خوب بابا جان اینا نوبلین ها! الکی که نیست! می دونستن که بعدا شر می شه!

/ 7 نظر / 8 بازدید