کوتاه کن سخن که وقت عمل است

بپذیریم یا نپذیریم، راهی جز اطاعت از تک تک دستورات خدا و داشتن محبت اولیای خدا که سلام و رحمت خدا بر آنها باد و اطاعت از آنها نیست.

گر در خانه کس است، یک حرف بس است!

/ 1 نظر / 9 بازدید
حمید

بله. حق یکی است و تنها یکی. و پذیرش و عدم پذیرش ما تاثیری بر وجود آن ندارد.