نامه تامل برانگیز حسین شریعت مداری به برخی مراجع

گویا حسین شریعتمداری، نامه ای را به برخی مراجع که از سید حسن مصطفوی دلجویی کرده بودند، فرستاده است.

او که این نامه را به صورت پرسشی و با این عنوان که "پرسیدن عیب نیست" شروع می کند، مطالبی را از این مراجع پرسیده است که در جای خود، سوالات تامل برانگیزی است.

او نامه خود را با جملاتی که بیانگر خضوع و تواضع او در مقابل این مراجع عظام باشد، شروع می کند:

"نگارنده «لرزش» قلم خویش را در نوشتن این وجیزه انکار نمی کند. این لرزش به دلیل اهمیت موضوع و مرزهای ظریف آن، طبیعی نیز هست و غیرقابل ملامت، اما به ژرفای دل از خدای مهربان می خواهد که او را در نوشتن این نوشته، از «لغزش» مصون بدارد."

 

مراجعه کنید به اصل نامه: لینک و یا لینک

/ 0 نظر / 30 بازدید