توهم توطئه

گاهی از برخی افراد می شنوم که از عبارت توهم توطئه استفاده می کنند. به این معنی که در ذهن خود، هیچ دشمنی برای ایران فرض نمی کنند و همه چیز را داخلی تفسیر می کنند.

 

دو سوال ذهنم را درگیر می کند. اول اینکه تکلیف این افرادی که دستگیر می شوند و اعتراف می کنند که جاسوسی کرده اند و یا در فلان پادگان یا مرکز نظامی در خارج از کشور آموزش دیده اند و یا با مقدار زیادی مواد منفجره دستگیر می شوند، چیست؟ باور نمی کنم که همه آنها دروغ باشد. چون اول اینکه خیلی از گروهک های معاند و دشمن در خارج، علنا از آنها حمایت می کنند (پادگان هایی مثل اشرف که دیگر آنقدر از این کارها کرده اند، شناخته شده اند). و دوم اینکه وقتی اینها می دانند جزایشان اعدام است، بعید به نظر می رسد که چیزی برای از دست دادن داشته باشند که خلاف حقیقت بگویند.

 

سوال دوم این است که این افراد مدافع نظریه توهم توطئه، چه توجیهی برای این مبالغ هنگفتی که امریکا هر ساله، رسما برای مبارزه با ایران در بودجه اش می آورد در ذهنشان وجود دارد. تا به حال از خودمان پرسیده ایم که این بودجه در کجا خرج می شود؟ چقدر از آن خرج جنگ افزار می شود. چقدر از آن خرج فضای سایبر می شود و چقدر از آن خرج تربیت نیروی انسانی می شود؟ آیا وقتی با افراد در فضای سایبر مواجه می شویم، این احتمال را می دهیم که با یکی از همین مقرری بگیران روبرو هستیم؟ به راستی این پول خرج چه می شود؟

/ 0 نظر / 7 بازدید