از هر دری سخنی

بعضی ها در دانشگاه ها به استفاده از سهمیه فرزند شهید و .. گیر می دن ولی به استفاده از سهمیه فرزند استاد کاری ندارند!

حال آنکه فرزند شهید، به خاطر این مملکت و سر پا موندنش، از یک حق بزرگ طبیعی که داشتن یک پدر است، محروم شده و این بر تمام زندگی اش تاثیر گذاشته است اما فرزند یک استاد، اتفاقا در یک جو بسیار خوب و علمی زندگی کرده است. پدرش هم به ازای خدمتی که به جامعه کرده، حقوق نسبتا خوبی دریافت کرده است (بد نیست به چارت حقوقی کارکنان دولت در بودجه ها نگاهی بیندازید. بیشترین حقوق مصوب، مخصوص اعضاء هیات علمی دانشگاه است).

حال آنکه اکنون، با دور شدن از زمان خاتمه جنگ، تعداد این عزیزان، خیلی کم شده است اما تعداد فرزندان اساتید با این افزایش تعداد اعضاء هیات علمی دانشگاه ها، روز به روز بیشتر می شود.

-----------------------------------------------

برایم جالب است که برخی افراد، هزاری هم که دانشجویان ژیگول و مخالف دولت، داد و بیداد کنند و شیشه بشکنند و در دانشگاه، تجمع و خرابی انجام دهند، اصلا نگران شان دانشجو نمی شوند اما تا یک دانشجوی بسیجی، از حقی دفاع کند و صدایش را بالا ببرد، فریاد وااسفاها سر می دهند!

-----------------------------------------------

کلا یاد بگیریم که جناحی فکر نکنیم. به انگیزه ها دقت کنیم و اعمال و نتایج اعمال.

-----------------------------------------------

برایم جالب است که عده ای از کنار این همه عکس دلخراش کودکان در خون غلطیده عراقی و افغانی و غزه و فلسطینی و اصلا همین جنگ تحمیلی خودمان، عکس کودکان شیمیایی شده سردشت و شهرهای دیگرمان به راحتی رد می شوند و به جای نگه داشتن کینه نسبت به کشورهای مسبب این فجایع (امریکا، اسرائیل، انگلیس، آلمان به عنوان یکی از بزرگ ترین تولید کننده های سلاح های شیمیایی،...)، با دیدن یک عکس از یک جوان به دار آویخته شده به جرم یک گناه، بر افروخته می شوند با آنکه در دستورات اسلامی می بینند که قصاص مایه احیای جامعه است. اجرای حد، موجب جلوگیری از شیوع یک گناه در جامعه است و ...

-----------------------------------------------

کلا باید یاد بگیریم که منطقی بیندیشیم و صد البته با بندگی کامل. رابطه بین عقل و بندگی خدای متعال، رابطه ای ازلی است. غافل نشویم. العقل، ما عبد به الرحمن (عقل آن چیزی است که با آن، خدای بخشنده پرستیده شود). نه عقل سرکش و خودشیفته و خودمختار.

-----------------------------------------------

می دونید مسبب خیلی از مریضی های جدید مثل سرطان و ... چیست؟

این تکنولوژی های جدید، در کنار خدماتی که به ما ارائه داده اند، بسیاری از زندگی ها را نیز از ما گرفته اند! بخشی را خود خواسته، بخشی را هم بدون حتی پرسیدن از ما.

چه کسی از ما اجازه گرفت و این همه ماهواره و امواج مغناطیسی را بر سر ما خراب کرد؟ چه کسی از ما اجازه گرفت و وسایلی را تولید کرد که لایه اوزون زمین را سوراخ کرد؟ چه کسی اولین بار بمب اتم ساخت؟ چه کسی اولین بار از آن استفاده کرد؟ چه کسی؟ چه کسی؟... تازه اینها چیزهایی است که بعد از سالها، ما می دانیم! مطمئن باشید الان در دنیا خیلی خبرها هست که بعدا گندش در می آید! شاید ده سال بعد. شاید بیست سال. شاید هم هیچ وقت. گاهی کسانی، خود مدافع حقوق بشر می شوند که کسی به خودشان کاری نداشته باشد!

-----------------------------------------------

گاهی شجاعت در این است که عقیده ای را که به آن اندیشیده ای، به زبان بیاوری. بدون ترس از شماتت دوستان هم فکرت. بدون ترس از محکوم شدن به تحجر و ... . و صد البته، در شجاعت داشتن، باید از بی فکری و مخالفت بی منطق بر حذر بود. چون هر چیزی آفتی دارد.

-----------------------------------------------

گاهی باید به درون پرداخت و رابطه صمیمانه با خدای خود. یا نجوایی عاشقانه با ولی خدا در زمین. گاهی باید به درون پرداخت.

/ 9 نظر / 7 بازدید