جانباز، حقیقتی قابل تامل

دیدید این آقای جعفریان چه گلی کاشته؟ شعرش رو می گم : لینک

خیلی وقته که می خوام برم دیدار این شهدای زنده در بیمارستان ها. و من الله التوفیق.

شاید اگه دیر بشه، دیگه نتونم این شهیدای زنده رو ببینم!

/ 12 نظر / 6 بازدید