انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری - به چه کسی رای بدهیم...؟

باز هم رقابت و باز هم میدان اخلاق

بازهم فرصتی برای بیرون ریختن آنچه در درون داشته ایم

آقای کروبی این پیر مرد انقلابی را کسی می بینم که در صحنه های مختلف از ابتدای انقلاب بوده اما فردی ست ساده. او را کسی می دانم که تحت تاثیر اطرافیانش خط مشی تعیین می کند. و افراد دور و بر او را کسانی می دانم که در اطراف فرد بهتری جایی برای خود نیافته اند. افرادی متوسط از مدیران نهایتا میانی با قدرت های سطح متوسط. افرادی مانند آقایان کرباسچی، ابطحی، گرامی مقدم و ...

بنده تصور می کنم که اگر هر کدام از این دو کاندید ریاست جمهوری اصلاح طلب یعنی آقای موسوی یا آقای کروبی را 7-8 ساعت بذاری حرف بزنن اکثریت مطلع مردم چنانچه جناحی نگاه نکنند و فقط به توانایی های افراد دقت کنند خودشان مطمئن خواهند شد که این افراد توانایی این سمت را ندارند.

مناظره آقای کروبی و آقای رضایی، خود شاهدی بر این مدعاست. اصلاح طلبان با آنکه جناح مقابل را در سیاست خارجی به توهم توطئه متهم می کنند، خودشان در سیاست داخلی به شدت به این بیماری دچارند. در مناظره یاد شده هم می بینیم که با وجود اینکه در طول سخنرانی، سخنان آقای کروبی بسیار کلی و به نوعی تنها تکرار و تایید حرف های آقای رضایی بود، اما در انتها خطاب به مجری جلسه با وجود اینکه هر دوی کاندیداهای حاضر، از لحاظ محدودیت تضعیف نکردن دولت ناراحت بودند اینگونه گفت که بگویید که محدودیت داشتیم...!

و انصافا اگر کسی در خط رهبری بودن برایش مهم نباشد و مشکل خاصی هم با آقای هاشمی رفسنجانی نداشته باشد، -باز هم می گم اگر منصفانه به افراد نگاه کنه- به این نتیجه می رسه که آقای رضایی از لحاظ دانش و توانایی تئوری و توان اجرایی و قدرت مدیریت در مقایسه با دیگر کاندیداها خصوصا آقایان موسوی و کروبی اصلا قابل مقایسه نیست و کلی بالاتر است. خودتان میزان دقت در طرح های ایشان را مقایسه کنید با هرکدام از کاندیداهای دیگر.

اما در آقای احمدی نژاد هم مزیاتی می بینیم که او را بر صدر لیست جای می دهد.

/ 3 نظر / 6 بازدید